Artist statement

Gepke Hoekstra

Beeldend kunstenaar

Artist statement

Kunst is o.a. verbindend, beschouwend, entertainend en helend en ik kan niet wachten om dit door te geven aan wie er ook om vraagt. Lesgeven, autonome kunst, in opdracht werken, kinderatelier, samenwerken, creatieve therapie, workshops, community art, het maakt niet uit. Alles is bespreekbaar. Zolang we maar kunst beleven.

De kunst die ik maak bestaat voornamelijk uit schilderijen of uit beeldhouwwerk.
De onderwerpen zijn regelmatig gericht op de mens en het afbeelden daarvan. Schilderend werk ik vaak gekleurd en gelaagd in acrylverf. Soms gebruik ik reliëf. Mijn werk komt tot stand door opdrachten die gegeven worden of door maatschappelijke of persoonlijke thema’s die triggeren. Ik probeer altijd een persoonlijke twist te geven door compositie, pose, schilderstijl of kleurgebruik te benutten. Ik associeer en breng na een voorstudie, originele elementen bij elkaar. Ik schets weinig en begin het liefst direct met verf op het doek. Belangrijk vind ik dat de persoon of het dier op een kenmerkende wijze wordt weergegeven en maak soms gebruik van symboliek.

Beeldhouwend ben ik met een wat grovere toets aan het werken in hout of steen. Ik vind het heerlijk om met fysiek hard werken het beeld uit hout of steen te bevrijden.
Ik maak het mezelf graag niet te makkelijk en blijf in beweging door een constant leerproces.

Ik kan me niet binden aan een stijl of materiaal en de vraag is of ik dat ooit zal kunnen. Realisme, surrealisme en art nouveau/jugendstil hebben mijn aandacht. Dit heeft te maken met mijn voorkeur voor het mythische en de “fantasy”. Het realisme staat voor mijn zoektocht naar waarheid, al hoe rauw die ook kan zijn.
Het realisme past m.i. binnen de cultuur van Friesland. Siz it mar sa at it is en doch mar gewoan.( Zeg het maar zoals het is en doe maar gewoon.)

Graag vertel ik door mijn kunst over het “hier en nu”, actuele beschouwingen of terugkerende thema’s, zoals b.v.de positie van de vrouw. Het is een compliment voor me wanneer de kijker mijn werk beleeft zoals ik het heb bedoeld en beleefd. In mijn werk zoek ik naar een universeel gevoel, een “weten” wat bij veel mensen herkenbaar is. Begrijpelijk voor iedereen, ongeacht afkomst of opleiding. Ik sluit me ook bij Tolstoi aan, dat kunst voor iedereen is.

Terugkerende thema’s zijn:” Maatschappelijke beschouwingen, het vangen van een moment en karakteristiek vastleggen van personen of dieren.”